Aukso invest

ES projektas

ES projektas

UAB „Auksinės investicijos“ pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „Auksinės investicijos“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0780

Projekto biudžetas: 66 700,00 Eur, iš jų ES dalis: 50 000,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. kovo 24 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. kovo 23 d.

Projekto tikslas – įdiegti e. komercijos modelį UAB „Auksinės investicijos“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant.

Projekto uždavinys – diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu UAB „Auksinės investicijos“, siekiant padidinti pajamų augimą.

UAB „Auksinės investicijos“ siekdama perspektyvoje išvengti galimų bendrovės veiklos ir pajamų kritimų bei sustiprinti bendrovės atsparumą galimiems ekonominiams svyravimams, neužtikrintumo, taip pat siekdama didinti įmonės produktyvumą ir darbo našumą, pritraukti kuo daugiau klientų per elektroninę erdvę, įvertino visus bendrovėje vykstančius vidinius bei išorinius procesus ir jų optimizavimo galimybes, bendrovės teikiamų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę, t. y. paslaugų skaitmenizavimo galimybes. Įmonė įgyvendina projektą, kurio tikslas – įdiegti e. komercijos modelį UAB „Auksinės investicijos“, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant. Įgyvendinus projektą įmonė turės centralizuotą sistemą, kurios pagalba galės klientams suteikti savitarnos galimybes tiek užsakant dirbinius, tiek naudojantis lombardo paslaugomis, o darbuotojams atlikti veiksmus nuotoliniu būdu, vienoje sistemoje, stebint užsakymus, sutartis, sandėlį, mokėjimus bei kitus svarbius elementus įmonės veikloje.

 

Finansuojama iš  Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Aukso invest